Beweging

Beweging
Een zeer belangrijk punt is de bewegingsvrijheid.
Een tekort aan lichaamsbeweging schaadt niet alleen de lichamelijke conditie,
maar maakt de hond in huis ook lastig. Een kenmerkende eigenschap van veel
schapendoezen is een zekere eigenwijsheid. Dus is het wel zaak om consequent te zijn
tijdens de opvoeding. Deze grondregel geldt voor de schapendoes in bijzondere mate.
Hij zal steeds tegenspel geven, mede hierdoor wordt de omgang met schapendoezen
erg boeiend. Veel geschreeuw en een gauw geïrriteerde baas werken dan ook averechts.
Krijgt de schapendoes uit de wijze waarop U hem toespreekt de indruk dat U zelf
niet in uw eigen overwicht gelooft, dan zal hij dit zeker proberen uit te buiten want
intelligent is hij zeker. Geef altijd korte en duidelijke commando’s en zorg dat iedereen
van het gezin deze ook gebruikt. Dan herkend hij al gauw wat er van hem verwacht wordt.
De schapendoes is een echte doe hond waar je als hij genoeg beweging krijgt
een zeer rustige gezellige hond in huis heeft.