Eigenschapen

Karaktereigenschappen

De schapendoes is gevoelig voor de stemming van de mens en zijn directe omgeving en heeft veel persoonlijke aandacht nodig. Het is dan ook geen kennelhond. De voorbereiding moet dan ook bestaan uit een geleidelijke gewenning aan drukte, lawaai en verandering van omgeving. Daarom is het vooral heel belangrijk dat de hond vanaf het begin goed gesocialiseerd Wordt. Belangrijk is ook, dat de hond opgroeit in een evenwichtig milieu, waar niet op onverwachte momenten overdreven heftig wordt gereageerd. Hierdoor kan de hond onzeker, angstig en druk worden. Van kinderen kan de Schapendoes veel verdragen, een flinke stoeipartij zal hij op prijs stellen. Kinderen moeten ook leren de hond zijn/haar rust te gunnen, vooral als de pup jong is en rustig ligt te slapen of hem/haar opzettelijk aan het schrikken maken. De schapendoes zal over het algemeen goed met een groep onbekende reuen en –niet loopse- teven vrij kunnen spelen.

Beweging

Een zeer belangrijk punt is de bewegingsvrijheid.

Een tekort aan lichaamsbeweging schaadt niet alleen de lichamelijke conditie, maar maakt de hond in huis ook lastig. Een kenmerkende eigenschap van veel schapendoezen is een zekere eigenwijsheid. Dus is het wel zaak om consequent te zijn tijdens de opvoeding. Deze grondregel voor elke opvoeding geldt voor de schapendoes in bijzondere mate. Hij zal steeds tegenspel geven, mede hierdoor wordt de omgang met schapendoezen erg boeiend. Veel geschreeuw en een gauw geïrriteerde baas werken dan ook averechts. Krijgt de schapendoes uit de wijze waarop u hem toespreekt de indruk dat u zelf niet erg in uw eigen overwicht gelooft, dan zal hij dit zeker proberen uit te buiten want intelligent is hij zeker. Geef altijd korte en duidelijke commando’s en zorg dat iedereen van het gezin deze ook gebruikt. Dan herkend hij al gauw wat er van hem verwacht wordt.

De schapendoes is een echte doe hond waar je als hij genoeg beweging krijgt een zeer rustige hond in huis heeft.